Overledenen

Op 27 juli 2019 is mevrouw Rens (Emerentiana Francisca Josepha) Stoop-Talsma op 89 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Joop Stoop. Zij woonde Iepensingel 37, 8102 XZ Raalte.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 24 juni 2019 is mevrouw Mies (Maria Elizabeth) Weijers op 84 jarige leeftijd overleden.
Zij woonde Slotpark 1, Weijtendaal Kamer 202, 8131 DW, Wijhe.

Mies kwam niet uit Raalte, maar had ervoor gekozen – na haar werkzame leven - hier naartoe te verhuizen om dicht bij een heel goede vriendin te zijn, Lenie. Samen met haar ondernam ze veel: wandelen, genieten van de natuur, van concerten. Beiden hielden veel van de gedichten van Ida Gerhardt.Mies was sociaal betrokken, filosofisch ingesteld en een religieus mens. Ze maakte deel uit van de Oecumenische Basisgemeente Salland. Samen vieren. Samen nadenken over, spreken over, lezen over, zingen over wie God voor je is. Opkomen voor minder bedeelden, voor mensen die onrecht werd aangedaan. Dit laatste kwam tot uiting in haar jarenlange werk voor Amnesty International.Ook al kwam Mies niet van hier en ook al was ze niet getrouwd en had ze geen kinderen, ze had een grote groep mensen om zich heen. Neven en nichten waren erg op haar gesteld en de groep vriendinnen was uitermate trouw. Dat bleek zeker in de laatste jaren en in het bijzonder de laatste momenten. Een paar weken voordat ze overleed was ze jarig. Met haar vriendinnen om haar bed heeft ze dat gevierd, de vriendinnen die werkelijk alles voor haar regelden en deden.Het was een warme viering waarin we afscheid van haar namen. Een viering, die ze voor het overgrote deel zelf had samengesteld. Ze werd begraven bij haar goede vriendin Lenie. Dat Mies werkelijk bij God, in zijn Liefde thuis mag zijn, voor altijd.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 24 april 2019 is mevrouw Anne (Hendrika Johanna) Temmink-Kappert op 97 jarige leeftijd overleden.
Zij was gehuwd met (weduwe van) Hermanus Temmink. Zij woonde Broeklanderdijk 11, 8107 PA Raalte.

Zij groeide op in Broekland als het tweede kind in een gezin van zeven. Toen Anne negen jaar was overleed haar vader en dat had grote gevolgen voor het gezin. Anne moest al jong aan het werk, ook al had ze graag willen doorleren. Op haar zevenentwintigste trouwde Anne met Mans Temmink en ze gingen wonen op de boerderij van de ouders van Mans. Samen kregen ze vijf kinderen, die hun weer klein- en achterkleinkinderen schonken. Het leven van Anne draaide om haar gezin en de boerderij. Ze had aandacht en belangstelling voor iedereen en verjaardagen werden nooit vergeten. De burenplicht, zoals die op het platteland gebruikelijk is was voor Anne vanzelfsprekend. Kenmerkend voor haar was haar dienstbaarheid, haar medeleven met anderen. Dit was voor haar zó belangrijk dat ze zelf vaak op de laatste plaats kwam. Anne was een natuurmens; ze hield de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten en de tuin was haar trots. Na het overlijden van Mans kon ze dank zij Herman thuis op de boerderij blijven wonen. Helaas kwam ze op 25 maart heel ongelukkig ten val en brak haar been. Het gevolg was dat ze moest worden opgenomen op De Hartkamp. Daar is ze, toch nog onverwacht, op 24 april overleden. Wat blijft en troost geeft zijn de herinneringen vol warmte, dankbaarheid en waardering.

Dat zij moge rusten in vrede.

Op 15 april 2019 is de heer Johan (Johannes Henricus Maria) Beuwer op 62 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Berendina Veurink. Hij woonde Johan van Twickelstraat 32, 8101 EX Raalte.

Dat hij moge rusten in vrede.

Op 11 april 2019 is de heer Henk (Henricus Maria Willibrordus) Woertman op 81 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Jos Woertman-Overgoor. Hij woonde Tijm 1, 8101 DM Raalte.

Henk Woertman, de koster, de collectant, de persoon die heel veel deed voor en alles wist van en over de H. Pauluskerk.

Hij werd op 7 november 1937 geboren in Heeten en groeide op in een groot gezin op de boerderij aan het kanaal. Hij moest, met zijn broers, veel helpen op de boerderij, maar hij wilde zelf later geen boer worden. Hij ging naar de ULO, vond werk op de melkfabriek en vervulde zijn dienstplicht. Daarna kwam Henk in dienst bij Drukkerij Veldhuis, waar hij tot aan zijn pensionering heeft gewerkt. Hij begon als jongste bediende en eindigde als directeur. Op 20 augustus 1963 trouwde Henk met Jos Overgoor en ze gingen in Raalte wonen. Samen kregen ze drie kinderen, op wie hij altijd heel trots was en vier kleindochters met wie hij heel gek was. Op de dag van hun huwelijk werd het startsein gegeven voor de bouw van de Pauluskerk en Henk werd door (bouw-)pastoor Spanjer een paar dagen later gevraagd als penningmeester van de nieuwe Paulusparochie. Deze functie heeft hij 25 jaar vervuld. Daarnaast verrichtte Henk, samen met Jos, tot het eind van zijn leven, veel hand- en spandiensten voor de kerk. Hij was koster en collectant, drukte boekjes, bestelde alle mogelijke benodigdheden, regelde kerstbomen en nog veel meer. Henk “wás ook de Pauluskerk” en toen sluiting van de H. Pauluskerk dreigde zakte de grond onder Henk zijn voeten weg. Hij hield een vurig pleidooi, recht uit het hart, dat er niet om loog. Henk werd voor al zijn vrijwilligerswerk onderscheiden door de paus, de bisschop en de koningin, maar zijn meest dierbare onderscheiding was die met de Pauluspenning van de H. Pauluskerk. Deze kreeg hij op 2 oktober 2016 bij het 50-jarig jubileum van de kerk. Helaas werd Henk in 2012 ziek en hij moest zijn leven toevertrouwen aan de medici; hij onderging operaties en kuren en Jos en de kinderen waren zijn grote steun. Samen met veel mensen uit hun omgeving probeerde Jos Henk in deze periode positief te ondersteunen. Ondanks zijn ziekte ging Henk door met zijn werk voor de Pauluskerk; tot hij een week voor zijn overlijden met zijn fiets bij de kerk ten val kwam. Voor Jos, de kinderen en kleinkinderen betekent het overlijden van Henk een groot verlies. Ook voor Raalte en voor de kerk van de Heilige Paulus in het bijzonder, is een groot man heengegaan. Velen zullen hem missen en wij hopen dat hij thuis is gekomen bij Petrus en Paulus, bij wie hij mag rusten in vrede.

 Dat hij moge rusten in vrede.

Op 01 april 2019 is de heer Didier Johannes Maria Vaessen op 31 jarige leeftijd overleden.
Hij was gehuwd met Ilona Vaessen-Reimert. Hij woonde De Geere 54, 8131 ND Wijhe.

Didier werd geboren op 27 september 1987. Hij groeide op in een warm gezin, samen met zijn broer Xavier en zijn zus Dominique. Toen hij amper twee jaar oud was werd hij getroffen door leukemie. Er brak een zware tijd aan, maar hij genas dankzij een beenmergtransplantatie waarbij hij het beenmerg van zijn zus kreeg. Hij groeide op als een normale jongen, die graag voetbalde, in de natuur of op de boerderij bezig was. Hij ging naar de groene richting van het VMBO, maar vlak voor het examen werd hij opnieuw getroffen door kanker; dit keer was er een tumor in zijn bekken. Er volgende een zware tijd met operaties en chemokuren. Hij knokte, samen met zijn ouders broer en zus om te overleven en ook de opa’s, oma’s en zijn grote vriendenkring waren een grote steun. Deze periode heeft grote invloed gehad op de persoonlijke ontwikkeling van Didier. Hij heeft zich ontwikkeld tot een evenwichtige persoonlijkheid, een enorme doorzetter, behulpzaam en geïnteresseerd in mensen. Hij vond een leuke baan bij Antea Group en was daar een fijne collega. Op 16 juli 2016 trouwde hij met zijn grote liefde, Ilona Reimert. Hun geluk was groot en de families en vrienden mochten delen in dit geluk. Helaas werd dit geluk op 6 juni 2018 verstoord door een derde aanval van kanker. Didier heeft gevochten en gestreden, artsen deden wat ze konden, Ilona, familie en vrienden ondersteunden hem, maar  dit keer kon hij de strijd niet winnen. Met al zijn levenslust blijft Didier voortleven in de herinneringen van al die mensen die hem los moesten laten, als een heel fijn en onvergetelijk mens. 

Dat hij moge rusten in vrede.