Gemeenschapsopbouw

Gemeenschapsopbouw

Het doel van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is:

het versterken van de onderlinge banden. Zorgen voor de lijm die mensen en groepen bij elkaar houdt. Het streven is elkaar verantwoordelijk laten voelen voor het reilen en zeilen in de geloofsgemeenschap, present zijn voor allerlei vragen, openstaan voor de mensen uit de geloofsgemeenschap, maar ook voor de buiten-kerkelijke gelovigen. De locatie Heilige Marcellinus wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn.

De taak van de leden van de pastoraatsgroep met het profiel Gemeenschapsopbouw is de verschillende werkgroepen te ondersteunen zodat er volop gevierd kan worden, dat mensen vol enthousiasme ingevoerd worden in geloof en traditie en dat er oog en oor ontstaat voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Ook verzorgen zij de communicatie naar vrijwilligers van werkgroepen, en naar de leden van onze geloofsgemeenschap.

Hieronder kunt u enige informatie vinden over de groepen en aandachtsvelden die onder het profiel Gemeenschapsopbouw vallen binnen geloofsgemeenschap van de Heilige Marcellinus.

Werkgroep Communicatie

De taak van deze werkgroep is het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende werkgroepen, tussen de pastotaatsgroep en de werkgroepen, tussen de locatieraad en de parochianen en tussen parochianen onderling.

Taken

 • Het contact houden met de contactpersonen van de werkgroepen;
 • Het organiseren van een middag/avond voor vrijwilligers;
 • Het stimuleren van het gebruik van Drieluik en de website voor het contact van werkgroepen met parochianen;
 • Het in kaart brengen van de activiteiten van de (werk)groepen;
 • Het opzetten van een goede registratie van de vrijwilligers en van eventuele mutaties;
 • Het formuleren en uitvoeren van vrijwilligersbeleid.

Contact Commissie

De taak van deze commissie is het wegwijs maken van nieuwe gelovigen in onze geloofsgemeenschap.

taken

 • Het bezoeken van nieuwe gelovigen, waarbij een kaars, informatie over de Heilige Marcellinus geloofsgemeenschap en een invulformulier afgegeven worden;

Drieluik

Drieluik is het maandelijkse clusterblad van de locaties van de Heilige Paulus en de Heilige Kruisverheffing in Raalte en de Heilige Marcellinus in Broekland. Drieluik wordt uitgegeven ter bevordering van

 • Het gevoel van verbondenheid van de katholieke gelovigen in de drie geloofsgemeenschappen;
 • Het gevoel van verbondenheid van de gelovigen binnen  de eigen geloofsgemeenschap;
 • Het deelnemen aan algemene en/of groepsgerichte geloofsuitingen in brede zin;
 • Informatieverstrekking betreffende de deelnemende geloofsgemeenschappen;
 • Informatieverstrekking betreffende de werkgroepen in de deelnemende geloofsgemeenschappen;
 • Informatieverstrekking betreffende de wereldkerk;
 • Algemene informatie kerk/clustergerelateerde groepen, instanties en dergelijke.