Adventsactie 2018

Adventsactie 2018  

Wie moeder werd, weet dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem.

In de stad Bobo-Dioulasso bieden de zusters van de congregatie O.L.V. van Liefde van de Goede Herder opvang en scholing aan de allerarmste vrouwen en hun kinderen. Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het gebied van catering en koken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met computerlessen en Frans, de officiële voertaal. De meeste cursisten vinden daarna werk of starten een eigen bedrijfje. Komend jaar krijgen maximaal tien (groepen) vrouwen – na extra scholing – een microkrediet als hun bedrijfsplan haalbaar lijkt. Dit moet in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. Met het terugbetaalde geld worden vervolgens microkredieten verstrekt aan andere vrouwen.

Gedurende de hele Adventsperiode zullen de collectebussen in onze kerken staan.
Wilt u liever een bedrag overmaken, dan kan dat op IBAN NL89 INGB 06 5310 0000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.