Teksten

Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,
organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur,
religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

Het Spiritualiteitscafé Raalte organiseert in het seizoen 2017- 2018, activiteiten rond het thema “ De Kringloop van het leven”.
Een korte impressie;

Laudate Si: Donderdag 19 oktober 2017
Duurzaamheid en milieu zijn waarden die hoog op de agenda staan. Denk maar aan het akkoord van Parijs en de reactie daarop van president Trump. Ook onze paus Franciscus heeft daarover geschreven in zijn encycliek ‘Laudate Si’. Op donderdagavond 19 oktober neemt pastoraal werker Leo Geurts ons mee door de encycliek heen naar onze eigen gedachten hierover. In kleinere groepen praten we hierover door en kunnen we nadenken over onze eigen stappen in ons dagelijks leven en wat we hierin misschien kunnen veranderen.

Familieopstellingen: Donderdag 9 november 2017
Een familieopstelling is een methode om op levensvragen een antwoord te krijgen; een manier om in contact te komen met je ‘familieziel’. Je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt. Jouw familie heeft een geschiedenis, een eigen manier van omgaan met de dingen, met verdriet, geluk, gevoel. Een familieopstelling kan je een inkijkje geven in de patronen van jouw familie en verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven. Tijdens een familieopstelling wordt een vraag besproken. Niet de echte familieleden stellen zich dan op tov elkaar, maar representanten.Met deze mensen wordt geschoven om tot een oplossing te komen.  

Stiltewandeling: Zaterdag overdag 16 december 2017  
“Eenvoudig voortgaan, en de weg nemen zoals die komt.”
We kennen allemaal de drukte in de laatste decembermaand. We moeten en willen nog van alles afronden. In de vakantieperiode worden agenda’s vol gepland. Afspraken om de klusjes bij huis gedaan te krijgen en om sociale contacten weer op pijl te brengen. Zo komen we niet tot rust.   Juist in deze tijd helpt stilte je om weer eens naar binnen te keren. Welke wegen ben je ingeslagen …….   hoe kan je eenvoudig voortgaan ……en de weg nemen zoals die komt …….? Met Joke van Steenoven en Liedewijde Tielbeek gaan we tijdens deze Inspiratiewandeling met stiltemomenten wandelen in de mooie natuur bij Sion. Tijdens de wandeling doe je oefeningen  waarbij je dicht bij jezelf blijft. Ook gaan we ‘kauwen’ op teksten die tot nadenken stemmen.

Moderne kunst en spiritualiteit: Donderdagavond 22 februari 2018
Ben Piepers spreekt op donderdag 22 februari van 19.30-22.00 uur in “de Schalm” in Marienheem. De pastor zoekt naar de verbinding tussen moderne kunst en Bijbelse spiritualiteit. Hij zal enkele kunstwerken laten zien, die gezamenlijk worden verkend en hij geeft achtergrondinformatie bij de werken. Dat geeft soms een verrassend perspectief. Het accent ligt op ontdekken: zien met eigen ogen en vervolgens de eigen beleving inbrengen. Daarbij worden hedendaagse vragen gecombineerd met wijsheid uit de traditie. De deelnemers krijgen enkele werkvormen aangereikt om zelf te ervaren wat het kunstwerk met je doet.

Sacrale dans: Donderdag avond 5 april 2018
Geïnspireerd door het jaarthema van het Spiritualiteitscafé “de Kringloop van het leven”  verzorgt Mathilde Spaapen uit Deventer een workshop sacrale dans. Sacrale dans is een meditatieve dansvorm. Het woord sacraal betekent letterlijk “heilig” of “helend”. Al dansend kun je in harmonie met jezelf, met elkaar en met het grote geheel komen.  Om mee te kunnen doen heb je geen danservaring nodig. Trek wel gemakkelijk zittende kleding aan. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Donderdag 5 april in de Schalm te Marienheem van 19.45 uur – 21.30 uur (Inloop vanaf 19.30 uur)

Hildegard van Bingen: Zaterdag overdag 26 mei 2018  
“Bazuin van het Levende Licht”
Zaterdag 26 mei 2018 vertelt Trees Shoot Uiterkamp- Kortstee over het leven van Hildegard van Bingen; één van de grondleggers van de kruidenleer, die  zich ook bezig hield met de genezende kracht van stenen. Ze toont afbeeldingen van visioenen die de kloosterling had, en ze leidt een meditatie op muziek die de non componeerde geleid door God’s hand.