Activiteiten

Het Spiritualiteitscafé Raalte, een initiatief van Parochie Heilig Kruis,
organiseert bijeenkomsten op het raakvlak van kunst, cultuur,                                                          
religie en samenleving die leiden tot bezinning en inspiratie.

Hildegard van Bingen: bazuin van het levende Licht

Zaterdag 2 juni a.s. vertelt Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee over het leven van Hildegard van Bingen. De heiligverklaarde Hildegard (1098-1179) was mystica, kruidkundige, schrijfster, componist, zieneres en kerklerares; een intelligente vrouw die haar tijd op meerdere terreinen ver vooruit was. Ze kan worden beschouwd als één van de grondleggers van de kruidenleer en hield zich ook bezig met de genezende kracht van stenen. De kloosterlinge liet afbeeldingen maken van de visioenen die ze had. Ze componeerde muziek, waarbij ze werd geleid door Gods hand.

Tijdens de bijeenkomst worden meerdere aspecten uit het leven van Hildegard van Bingen  besproken. Er is ruimte voor stilte en bezinning. Ook kunt u luisteren naar muziek waarin de schoonheid van de Schepping en de Lof op God wordt bezongen.

Wees welkom op zaterdag 2 juni van 14.00 tot 16.00 uur (inloop van vanaf 13.45 uur) in de Mariakapel in de tuin van de familie Schoot Uiterkamp, Almeloseweg 11a in Haarle!

De toegang bedraagt € 7,50 (inclusief koffie/thee). Aanmelden kan via spiritualiteitscafe@gmail.com. Voor vragen kun je hier ook terecht.