Leesgroep

LEESGROEP PAROCHIE H. KRUIS

Eén keer in de twee maanden komen wij als leesgroep bij elkaar op woensdagmiddag van 14.00–16.00 uur in de pastorie van de Kruisverheffing te Raalte. We bespreken dan een boek met als uitgangspunt: ‘Waar raakt het boek aan ons eigen leven en aan het leven van mensen om ons heen’. Altijd levert dit weer boeiende gesprekken op.

Heb jij interesse om ook mee te willen doen met deze leesgroep, meld je dan aan bij pastor Astrid van Engeland (astridvanengeland@hetnet.nl). U bent van harte welkom!